Ανάλυση κατάστασης, αποτίμηση και ανάλυση ζημιών μηχανημάτων έργων. Έμπειροι τεχνικοί επιθεωρούν μηχανήματα στη Γερμανία για πελάτες από όλο τον κόσμο.

770,00 *

Zubehör

Begutachtung für einen gebrauchten Mobilkran durch einen Mevas-Techniker in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und vielen anderen Ländern Europas.

1.000,00 *

בדיקת מכונות כבדות משומשות? MEVAS היא חברת פיקוח ציוד כבד גרמני. אל תשלם כסף טוב עבור מכונה לא טובה.

800,00 *
Gli esperti di Meva ispezionano le gru di seconda mano in tutta Europa e negli Stati Uniti. Più economico di quanto si pensi.
1.200,00 *